HOME      BACK

Tombs on the Jewish cementary of Strijen.

Hier is geborgen / Here lies burried
Shimeon ben Zvi / Simon, son of Hartog

Zwarenstein
geboren uit / born out of Rivka/Elisabeth

Simon

Zwarenstein
overleden / passed away
on 12 nissan 5656 / 26 march 1896
in den ouderdom / on the age
van 28 jaar / of 28 years
Rust in Vrede! / Rest in peace!


This is the same Simon, as mentioned in the newspaper clipping
 'Joodse begraafplaats ingewijd/Jewish cementary inaugurated?'.


He was the first person to be burried on this cementary.

Een vrouw die de Eeuwige vreest zal geprezen (geloofd) worden.
Hier is geborgen een bescheiden en belangrijke vrouw.
Mevrouw Tserle (?), dochter van de heer Shimon Zwarenstein, weduwe van de bestuurder en leider, de heer Jacob bijgenaamd Gompel Kleinkramer z.l. en de naam van haar moeder is Gitele 

A woman who fears the Almighty will be praised.
 Here lies burried a modest and important woman.
Mrs. Tserle (?), daughter of mr. Shimon Zwarenstein, widow of  director and leader Jacob a.k.a. Gompel Kleinkramer z.l. and the name of her mother is Gitele

Overleden / died 16 adar
van het jaar / 
of the year 5659 (26-02-1899)

Moge Haar Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven /
May Her Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

Hier rust onze dierbare moeder / Here rests our dear mother
Sophia
Kleinkramer
born Zwarenstein
died 16 adar 5659
In den ouderdom van / At the old age of 65 years

Rest in Peace!Een sterke vrouw wie zal haar vinden. Hier is geborgen
 A strong woman who will find her. Here lies burried
Mevrouw / Mrs. Rachel
dochter van de heer / daugther of mr. Meir

weduwe van de heer / widow of mr.
Yaakov Haas
en de naam van haar moeder is / and her mothers name is Mitele
geboren / born 14 Menachem 5597 lfk
overleden / passed away 25 Svat 5682

en begraven op de vijfde dag of menachem daaraanvolgend de parasha van de week de steen van het graf van Rachel
and burried on day five of menachem that followed the parasha of the week the stone of the grave of Rachel.

Moge Haar Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven
/ May Her Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

Hier rust / Here rests
Rachel Haas
geboren / born Zwarenstein
geboren / born 14 Menachem 5597/15 august 1837
overleden / passed away 25 sjewat 5682/23 februari 1922

Zij ruste in Vrede / May she rest in peace!
Hier is geborgen een volmaakt en rechtschapen man
/ Here lies burried a perfect and straight man

de heer / mr. Zvi
zoon van de geëerde heer / son of the honorable mr.
Shimeon Zwarenstein

en de naam van zijn moeder is / and his mothers name is Gitka
gegaan naar zijn eeuwigheid uitgaande de heilige shabbat
/ he went to his eternity on the leaving of the holy shabbat

24 eloel 5672 lfk (27-09-1911)

Moge Zijn Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven / May His Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

Hier rust / Here rests

onze dierbare vader / our dear father
Hartog Zwarenstein
overleden / passed away 24 Eloel 5671 / 17 september

In den ouderdom van / At the old age of 71 year

Rust in Vrede? / Rest in peace!


Hier is geborgen een volmaakt en oprecht man. Bestuurder en leider van de heilige gemeente Strijen.
Here lies burried a perfect and sincere man. Director and leader of the Holy community of Strijen.


De geëerde heer / The honorable gentleman
Uri Sraga

zoon van de heer / son of mr.
Yehuda Zwarenstein
en de naam van zijn moeder is / and the name of his mother is Meerle

gestorven op de vijfde dag / passed away on the fifth day Yom Kippur qatan 28 Siwan van het jaar 5675 lfk (10-06-1915)

Moge Zijn Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven /
May His Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

Hier rust / Here rests

Philip Zwarenstijn
overleden / passed away 28 siwan 5675 / 10 june 1915
in den ouderdom van  / at the old age of 76 year

Rust in Vrede! / Rest in peace!


Please note, that the last name is here written with a 'ij' and not with 'ei'.

Hier is geborgen / Here lies burried
de heer / mr. Uri

zoon van de heer / son of mr.  Pinchas

en de naam van zijn moeder is / and his mothers name is Gitela

Overleden op de dag van de heilige Shabbat
/ Passed away on the day of the holy Shabbat

parasha ki tissa 5695 lkf

Moge Zijn Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven / May His Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

Hier rust / Here rests
Philip Zwarenstein

Overleden 23 februari (1935) / Passed away 20 adar 5695
In den leeftijd van 27 jaar / At the age of 27 years
This is my grandfather... (Mylène)

Hier is geborgen / Here lies burried

de heer / mr. Pinchas
zoon van de heer / son of mr. Uri

Hier rust / Here rests

Pim Zwarenstein

Geboren / Born 18 Tisjri 5695 /
27 september 1934

Died 9 Elloel 5762 /
17 augustus 2002

Moge Zijn Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven / May His Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

This is my father... (Mylène)