HOME      BACK

                                                                           Tombs on the Jewish cemetary of Strijen


Hier is geborgen / Here lies
Pinchas


zoon van / son of  de heer / mr. Abraham kohen tsaddiq
en de naam van zijn moeder is / and the name of his mother is Rivka

Moge Zijn Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven  /
May His Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life


Hier rust / Here rests
Pinas Abraham
Schooning

overleden / passed away 15 thebeth 5660 / 17 december 1899

Gedenkteken voor de ziel / Monument for the Soul

een geliefde vrouw, jong van jaren, de kroon van haar man en haar zonen
/ a beloved wife, young in years, de crown of her husband and her sons.


de geëerde mevrouw / the honored mrs.
Esther
dochter van / daughter of Abraham van Vollenhoven
echtgenote van / wife of Shimeon Kleinkramer

zij is gestorven / passed away 18 adar II 5662
(27 maart / march 1902)

Moge Haar Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven  /
May Her Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life


Hier rust / Here rests
Esther Kleinkramer
geboren / born v. Vollenhoven

overleden / died 18 adar II 5662

(27 maart / march 1902)

Hier is geborgen / Here lies burried
mevrouw / mrs. Rivka
dochter van / daughter of Pinchas HaCohen
vrouw van / wife of Zvi Zwarenstein
en de naam van haar moeder is / and her mothers name is Chawa (Eva)


gestorven op de vijfde / died on the fifth of shewat
5668 lfk (8 jan. 1908)


Moge Haar Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven /
May Her Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life


Hier rust onze dierbare echtgenoote en moeder /
Here rests our beloved wife and mother
Elisabeth Zwarenstein
geboren / born Schooning

died 8 schiwat 5668

Met trompetten en het geluid van de shofar,
 maak een vreugdevol geluid (schreeuw het uit) voor de Koning, Hashem.
With trumpets and the sound of the shofar, rejoyce for the King, Hashem.

Hier is geborgen een volmaakt en oprecht man. Hij is geweest 27 jaar shofarblazer /
Here lies burried a perfect and honest man who was for 27 years the shofarblower.

de geachte heer / the estimated Moshe
zoon van / son of
Jacob Frank
en de naam van zijn moeder is / and his mothers name is Sarah


gestorven op de vijfde dag / passed away on the fifth day
16 adar van het jaar / of the year 5671 lfk.

Hier rust / Here rests
Mozes Frank
overleden te / passed away in
's Gravendeel
den / on 16 asar 5671 / 16 maart / march (1911)

in den ouderdom van 51 jaar / at the old age of 51 years

Rust in Vrede! / Rest in Peace!

Hier is geborgen / Here lies

een volmaakt en oprecht man / a perfect and sincere man
de geeerde heer / the honorable mr. Jozeph
zoon van de heer / son of mr. Alexander van Coevorden
en de naam van zijn moeder is / and the name of his mother is Mirjam

bestuurder en leider van de heilige gemeente /
leader of the holy community Strijen


gestorven op de vijfde dag / passed away on the fifth day
8 sjewat 5673 (16 januari 1913)

Moge Haar Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven /
May Her Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life


Hier rust / Here rests Jozeph van Coevorden
overleden / died 8 shewat - 16 januari 5673
in den ouderdom van 64 jaar / at the old age of 64 year

Rust in Vrede! / Rest in Peace!

Hier is geborgen / Here lies burried
mevrouw Sara/ mrs. Sara
dochter van / daughter of
de heer / mr. Efraim den Hartog
en de naam van haar moeder is / and her mothers name is
Peska

Zij ging naar haar eeuwigheid op de dag /
She went to her eternity on the day
1 elloel 2674

Hier rust / Here rests
Sara den Hartog
geboren te / born in Barendrecht
overleden / passed away 1 elloel 5674 / August 23 (1914)
in den ouderdom van 65 jaar /
at the old age of 65 years


Zij ruste in Vrede / May she rest in peace


Geef haar de vrucht van haar handen / Give her the fruit of her hands
Hier is geborgen / Here lies
mevrouw / mrs. Rachel
dochter van de heer / daughter of mr. Efraim den Hartog
weduwe van de heer / widow of mr. Mosche Frank
en de naam van haar moeder is / and the name of her mother is Peska

zij is gegaan naar haar eeuwigheid / she went to her eternity
16 Adar 1 van  het jaar / of the year 5679

Moge Haar Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven /
May Her Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life


Hier rust onze dierbare moeder / Here rests our dear mother
Rachel Frank
geboren / born den Hartog
eerder weduwe van / before widow of David van Tijn

overleden / passed away 16 Adar 5678 - February 16 1919

in den ouderdom van 83 jaar / at the old age of 83 year

Rust in Vrede! / Rest in Peace!
En Jacob ging zijn weg en engelen G*d's ontmoetten hem
/ And Jacob went his way and G*d's angels encountered him

Hier is geborgen / here lies burried
de heer / mr. Jacob
zoon van de heer / son of mr. Eliezer Haas
en de naam van zijn moeder is / and his mothers name is Mindele
geboren / born 25 siwan 5590 lfk.
overleden in de avond van de heilige shabbat /
passed away in the night of the holy shabbat 14 kislev
en begraven op de tweede dag / and burried in the second day
16 daaraanvolgend / that followed

de / the parasha: En Jacob zend boodschappers voor zich uit /
And Jacob send messengers out before him
5677 van de korte telling / of the short count

Moge Zijn Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven  /
May His Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

Hier rust / Here rests
Jacob Haas
geboren te / born in Brielle 25 siwan 5590 / 16 june 1830
overleden te / passed away in Strijen 14 kislew 5677 / 9 december 1916
Rust in Vrede! / Rest in Peace!


Hier is geborgen / Here lies

Roosje

dochter van / daughter of
Jacob Haas

en de naam van haar moeder is /
and her mothers name is Rachel

zij is gegaan naar haar eeuwigheid /
she went to her eternity
29 tevet 5729 - 19 januari 1969

Moge Haar Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven  /
May Her Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

Roosje Kleinkramer
geboren / born Haas
geboren / born august 4, 1878
overleden / passed away 29 teweth 5729 - January 19th 1969

Rust in vrede / Rest in peace