HOME      BACK

Kleinkramer tombs on the Jewish cemetary of Strijen

Met trompetten en het geluid van de shofar, maak een vreugdevol geluid (schreeuw het uit) voor de Koning, Hashem. En Jacob ging zijn weg.
With trumpets and the sound of the shofar, rejoyce for the King, Hashem. And Jacob went his way.

Hier is geborgen / Here lies burried
 de heer / mr. Jacob, bijgenaamd / a.k.a. Gompel

zoon van de heer / son of mr.

Schlomo Kleinkramer
en de naam van zijn moeder is / and his mothers name is Sarna (Sirna?)

Hij was 30 jaar ba'al tokea van de heilige gemeente Strijen
/ For 30 years he was ba'al tokea of the holy community Strijen


overleden in het licht van de tweede dag
/ passed away in the light of the second day
19 kislev van het jaar / in the year 5658 (14-12-1897)

Moge Zijn Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven / May His Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

hier rust onzen dierbaren 
echtgenoot en vader
/
here rests our dear husband and father
Gompel Salomon
Kleinkramer
overleden / died on 19 kislev 5658
in den ouderdom / at the old age of 62 years

Rest in Peace!


Zij houdt toezicht op de gangen van haar huis en het brood  der traagheid
eet zij niet
She keeps watch over ways of het house and the bread  of lazyness
 she doesn't eat.

Hier is geborgen / Here lies burried mrs. Roos

dochter van de geëerde heer / daughter of the honorable mr.
Ruben

weduwe van de heer / widow of mr. Jozeph van Coevorden
en de naam van haar moeder is / and her mothers name is Sina

Zij ging naar haar eeuwigheid op de vijfde dag
/ She went to het eternity on the fifth day

25 adar
en is begraven op de eerste dag daaraanvolgend
/ and is burried on the first day that followed

28 adar 5686 lfk.
Moge Haar Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven
/
May Her Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life


Hier rust / Here rests

Roosje Kleinkramer
weduwe van / widow of
Jozef van Coevorden

overleden / died 25 adar 5686
11 maart / march (1926)

Rust in Vrede! / Rest in Peace!


Hier is geborgen / Here lies burried
mevrouw / mrs. Sinadochter van de heer / daughter of mr. Meijer Kleinkramer
vrouw van de heer / wife of mr. Aaron Vleeschdrager
en de naam van haar moeder is / and her mothers name is Ella

Zij is gegaan naar haar eeuwigheid / she went to her eternity
2 (Mar)cheswan 5690 lfk.

Moge Haar Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven / May Her Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life

Hier rust onze innig geliefde vrouw, dochter en zuster
/ Here rests our dearl beloved wife, daughter and sister


Sientje Vleeschdrager
geboren / born: Kleinkramer

overleden / passed away 2 marcheswan 5690 / 5 november 1929
in den ouderdom van 30 jaar / at the age of 30

Rust in vrede / Rest in peaceHier rust onze lieveling
/ Here rests our darling

Noortje Esther
Vleeschdrager

overleden / died 6 juni 5689

(6 juni / june 6th 1929)

oud 5 maanden / 5 months old

Rust zacht / Rest in peace


Hier is geborgen / Here lies burried
Meir ben Jakov
Kleinkramer
geboren uit mevr. Feigele
/ born out of mrs. Feigele


Hier rust onze lieve man en vader
/ Here rests our dear husband and father

Meijer Kleinkramer Gzn
(Gompertszoon / Son of Gompert)

overleden / died
 14 thebet 5700 / 26 december 1939
oud 69 jaar / at the age of 69

Rest in
Peace!

Hier is geborgen / Here lies burried

Joseph ben Ruben
Kleinkramer
en de naam van zijn moeder is / and his mothers name is Sheine
hij ging naar zijn eeuwigheid / he went his eternity
8 adar 5701

Moge Zijn Ziel Opgenomen worden in het Verbond van het Eeuwige Leven
/
May His Soul be Bound up in the Bond of Everlasting Life


Jozeph Kleinkramer
geboren / born 19 dec 1873

overleden / died 7 march 1941
8 adar 5701

Rust in Vrede / Rest in Peace